Inleiding

Dit congres dat plaatsvindt op 5 april a.s te Bussum heeft als thema de ontwikkelingen rond Integrale Kindcentra. U wordt tijdens dit congres uitgenodigd mee te doen. Er zijn veel interactieve momenten waarin u uw vraag maar vooral ook uw ervaring en bijdrage kunt laten horen. We willen graag samen met u de ontwikkelingen in beeld brengen. Welke signalen zien we in onze samenleving, bij u op school, in de opvang, bij jonge kinderen, ouders? Waarom kan het niet langer zoals het gaat?
Welke overwegingen leiden naar een mogelijke oplossing, vormgegeven in een IKC? Handvatten die een bijdrage kunnen leveren aan het denken over ontwikkeling van kinderen. Niet meer denken vanuit instituten, maar denken vanuit de vraag van kind en opvoeder. Een integrale aanpak, daar gaat dit congres over.

Dit congres is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn op tactisch of strategisch niveau, bijvoorbeeld in onderwijs, opvang, sociaal cultureel werk, gemeente, CJG, jeugdzorg of welzijn - managers, coördinatoren, directeuren of beleidsfunctionarissen.

Hester MacranderHester Macrander heet u om 10.00 uur van harte welkom. De combinatie van haar jarenlange ervaring als columnist en entertainer maakt haar tot een scherpe en inspirerende voorzitter voor deze plenaire sessie. Vervolgens neemt Theo Engelen, verbonden aan de Universiteit van Nijmegen - historisch demograaf en schrijver van kinderboeken - u mee in de wetenschap van de ontwikkeling van onze bevolking. Daarnaast geeft hij zijn persoonlijke zienswijze op de ontwikkelingen rond gezin, onderwijs, opvang en welzijn.

Na de plenaire bijdragen vindt de eerste deelsessieronde plaats. Deze ronde bestaat uit 5 routes waaruit u een keuze maakt. Iedere route geeft u een beeld van de noodzaak om te komen tot veranderingen in de aanpak en samenwerking tussen onder andere de opvang, het onderwijs en de welzijnssector. Een integrale aanpak is nodig om voor kind en gezin de kwaliteit en opbrengst nu en in de toekomst te kunnen blijven bieden. Welke aanwijzingen zien wij? En is nietsdoen nog wel een optie?

Tijdens de middagsessies worden in deelsessies ‘handvatten’ aangereikt die helpen om inzicht te krijgen in uw werkomgeving, om het denken over de ontwikkeling van integrale kindcentra verder vorm te geven. Vijf handvatten die vanuit verschillende perspectieven belicht worden: Inzichten in ontwikkelingskansen voor kinderen, de gemeente als sociaal economische context, de bedrijfsvoering, kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit, het juridisch herkaderen binnen het stelsel en uitgaande van lokale huisvestingsbehoeften. Stuk voor stuk sessies waarbij u uw persoonlijke ervaring kunt inbrengen.

Klik hier voor de foto's

De fotos!

Gratis boek bijdeelname

Elke deelnemer ontvangt op het congres een gratis exemplaar van het boek Perspectief op het IKC. Praktisch beeldboek over integrale kindcentra en kindnetwerken.

Perspectief op het IKC
Perspectief op het IKC
Praktisch beeldboek over integrale kindcentra en kindnetwerken

Full colour gebonden uitgave
Auteurs: Ester van Winkel, Henk Derks & Peter Vereijken

Meer informatie over dit boek